CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transport of Light Ions in Matter

J.W. Wilson ; F. Cucinotta ; H. Tai ; J.L. Shinn ; S.Y. Chun ; R.K. Triphati ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik)
Advanced Space Research 21, p. 1763. (1998)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur