CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nuclear Fragmentation of High-Energy Heavy-Ion Beams in Water

D. Schardt ; I. Schall ; H. Geissel ; H. Irnich ; G. Kraft ; A. Magel ; M. Mohar ; G. Münzenberg ; F. Nickel ; C. Scheidenberger ; W. Schwab ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik)
Advanced Space Research 17, p. (2)87. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-20.
CPL Pubid: 95452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur