CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scaling Algorithm to Calculate Heavy-Ion Spallation Cross Sections

C.H. Tsao ; R. Silberberg ; A.F. Barghouty ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; T. Kanai
Physical Review C47, p. 1257. (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95446

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur