CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Total Reaction and Partial Cross Section Calculations in Proton-Nucleus (Zt < 26) and Nucleus-Nucleus Reactions (Zp and Zt < 26)

Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; C.H. Tsao ; R. Silberberg ; T. Kanai ; A.F. Barghouty
Physical Review C47, p. 1225. (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95445

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur