CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Delayed-Neutron Branching Ratios of Precursors in the Fission Product Region

G. Rudstam ; K Aleklett ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik)
Data and Nuclear Data Tables 53, p. 1. (1993)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95444

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur