CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gold Target Fragmentation by 800 GeV protons

Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; K Aleklett ; W Loveland ; P.L. McGaughey ; D.H.E. Gross ; H.R. Jaqaman
Nuclear Physics A543, p. 703. (1992)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95438

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur