CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heavy Residue Linear Momenta in Intermediate Energy Krypton-Gold Collisions

K Aleklett ; W Loveland ; M Saint-Simon, de ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; G.T Seaborg
Physics Letters B236, p. 404. (1990)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-07-01. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95437

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur