CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Target Fragmentation in Ultrarelativistic Nuclear Collisions

K Aleklett ; W Loveland ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik)
Fizika 19 19, p. 71. (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-30. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95428

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur