CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of Large Target Residues in Intermediate Energy Nuclear Collisions

K Aleklett ; W Loveland ; Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; Z. Xu ; C Casey ; G.T Seaborg
Fizika 19 (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-30.
CPL Pubid: 95426

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur