CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of Large Target Residues in Intermediate Energy Nuclear Collisions

Lembit Sihver (Institutionen för reaktorfysik) ; W Loveland ; K Aleklett ; Z. Xu ; C Casey ; G.T Seaborg
Nuclear Physics A471, p. 175c-190c. (1987)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-30. Senast ändrad 2010-08-19.
CPL Pubid: 95424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur