CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stepwise Evolution of the Herpes Simplex Virus Origin Binding Protein and Origin of Replication

Monica Olsson ; Ka-Wei Tang ; Cecilia Persson ; Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Martin Billeter ; Per Elias
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 284 (2009), 24, p. 16246-16255.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-30. Senast ändrad 2015-08-25.
CPL Pubid: 95420

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)
Institutionen för kemi (2001-2011)

Ämnesområden

Biofysikalisk kemi
Molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur