CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Costs of Environmental Errors (CEE) - a managerial environmental accounting tool or a symptom of managerial frustration?

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi)
Greener Management International Vol. 2000 (2001), Autumn, p. 87-100.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9542

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Building Green - Perspectives on Environmental Mangagement in Construction