CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying the Performance Improvement Potential of Foliated Transportation Networks

Joakim Kalantari (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Per Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Nofoma 2009, Jönköping 10-12 June (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-29.
CPL Pubid: 95342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur