CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of compressive stress on dielectric properties of polymers

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Extern ; Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of the 21st Nordic Insulation Symposium (NORD-IS 09) p. 47-50. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-06-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur