CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CMOS technology: Is this the end of the beginning or the end of the end? (Invited)

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Nordic Semiconductor Meeting, Reykiavik, June 15 - 17, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-29.
CPL Pubid: 95331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur