CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapport Netlipse

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. - 5 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2009-06-26. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 95309

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur