CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Holistic assessment of ship survivability and risk after damage

Martin Schreuder (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign) ; Per Hogström (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign) ; Jonas Ringsberg (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Erland Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign)
Proceedings of the Third International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (MARINE 2009) in Trondheim, Norway, June 15-17, 2009 (Editors T. Kvamsdal, B. Pettersen, P. Bergan, E. Onate and J. Garcia), International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Barcelona, Spain p. 347-351. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Following an interdisciplinary calculation procedure the chain of events of ship collision, flooding, dynamic stability assessment and time to capsize have been investigated.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-06-26. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 95305

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygsdesign (2007-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur