CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Role of Design Firms in Innovation: How Design Firms Contribute to the Innovative Capabilities of Core Firms

Thomas Hordern (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
European Academy of Management Conference, Liverpool, UK, May 11-14, 2009. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95293

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur