CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The challenges of managing open innovation in highly innovative fields: exploring the use of the KCP method

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; B Segrestin
European Academy of Management Conference, Liverpool, UK, May 11-14, 2009. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95292

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur