CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring the management of collaborative arenas from a platform perspective

Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Tobias Fredberg (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
IPDM Conference, Enschede, The Netherlands, June 7-9, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 95291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur