CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy norm a posteriori error estimates for discontinuous Galerkin approximations of the linear elasticity problem

Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Mats G. Larson
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-23. Senast ändrad 2009-06-25.
CPL Pubid: 95223

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:30