CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of return values for significant wave height from satellite data

Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Jesper Rydén ; Clive Anderson
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-06-23. Senast ändrad 2009-06-25.
CPL Pubid: 95217

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:29