CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modification of kraft pulp fibres by adsorption of cationized (glucurono)arabinoxylan

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
15th International Symposium on Wood, Fibre and Pulping Chemistry, Oslo, Norway, 14-18 June 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 95202

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur