CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the relations between color,gloss, and surface texture in injection-molded plastics

Sofie Ignell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Color research and application (0361-2317). Vol. 34 (2009), 4, p. 291-298.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Polymers, surface, colour, gloss, injection mouldingDenna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 95201

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Appearance of Textured and Pigmented Polymeric Surfaces