CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design for Six Sigma in Healthcare: Identifying Critical-to-Quality Characteristics

Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Alexander Chakhunashvili ; Anette Gideberg ; Susanne Gustavsson ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
12th QMOD International Conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 95193

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur