CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Agenda of Quality Managers

Mattias Elg ; Ida Gremyr (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Lars Witell
12th QMOD International Conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 95192

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur