CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Conceptual model for mould safety

Krystyna Pietrzyk (Institutionen för arkitektur) ; Ingemar Samuelson
Proceedings of the fourth International Building Physics Conference: Energy efficiency and new approaches, 15-18 June 2009, Istanbul, Turkey p. 655-662. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 95188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur