CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The design and realisation of a high-power HBV multiplier source for THz-applications

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; T. Arezoo Emadi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Tomas Bryllert (Extern ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mattias Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Arne Øistein Olsen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mahdad Sadeghi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium) ; Peter Sobis (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
WOCSDICE 2005 p. 169-170. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: HBV, frequency multiplierDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 9518

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2 process laboratorium (2003-2005)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur