CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling, Identification, and Separation of Crankshaft Dynamics in a Light-Duty Diesel Engine

Mikael Thor (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
SAE Technical Paper Series 2009-01-1798, SAE 2009 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting, Florence, Italy (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 95175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur