CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modified Railway Wheel Steels: Production and Evaluation of Mechanical Properties with Emphasis on Low-Cycle Fatigue Behavior

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Metallurgical and Materials Transactions A (1073-5623). Vol. 40A (2009), 7, p. 1557-1567.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-06-22. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 95173

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Materialteknik

Chalmers infrastruktur