CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal control of mechanical systems: a posteriori error computation and adaptivity

Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Svenska Mekanikdagar, 15-17 juni, Södertälje, 2009, s. 52 (1 page abstract) (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-06-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 95141

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur