CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ökad Styrbarhet i Komponentprovning genom Strukturmodifikationer

Anders T Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar, 15-17 juni, Södertälje, 2009 (1 page abstract) p. 53. (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-06-18. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 95132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur