CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of Scalar Transport in Developing Turbulent Flames Solving a Conditioned Balance Equation

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Sixth Mediterranean Combustion Symposium, June 7-11, 2009. Proceedings. CD. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-17.
CPL Pubid: 95080

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur