CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lägre bränsleförbrukning med hjälp av vindtunneltestning

Christoffer Landström (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Automotive Sweden - Nyheter i fordonsbranschen Nr 1 2009 1, (2009)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-06-16.
CPL Pubid: 95054

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur