CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rotor Wake/Stator Broadband Noise Calculations Using Hybrid RANS/LES and Chorochronic Buffer Zones

Martin Olausson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
15th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 11-13 May, Miami, Florida AIAA 2009-3338, (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: AeroacousticsDenna post skapades 2009-06-16. Senast ändrad 2010-12-16.
CPL Pubid: 95049

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbomachinery Aeroacoustic Calculations using Nonlinear Methods