CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Absorbing Inlet Buffer Layer for Rotor Wake/Stator Time Domain Computations

Martin Olausson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of ASME Turbo Expo 2009, June 8-12, 2009, Orlando, Florida, USA GT2009-59346, (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: AeroacousticsDenna post skapades 2009-06-16. Senast ändrad 2010-06-21.
CPL Pubid: 95047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbomachinery Aeroacoustic Calculations using Nonlinear Methods