CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partitioning and Transmutation Annual Report 2008

Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Mark Foreman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Catharina Nästrén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Teodora Retegan (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Stockholm : Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, 2009. - 70 s.
[Rapport]

SKB report R-09-03 Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co.Denna post skapades 2009-06-16. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 95046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur