CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influences of Short-term Variations on Energy-Saving Opportunities in a Pulp Mill

Jörgen Persson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Chemical Engineering Transactions (1974-9791). Vol. 18 (2009), Part 2, p. 893-898.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Significant opportunities for energy savings are identified in the hot and warm water system of a kraft pulp mill. Short-term variations in the process are studied in order to identify and quantify the influences of these variations on the energy-saving opportunities. Daily and ten-minute averages of measured data are used as varying input data in a heat exchanger network with fixed heat transfer areas. When the short-term variations are considered, the total energy savings are decreased by about 10%. The steam-saving opportunities correspond to at least 5% of the mill’s total steam use, when the short-term variations are considered. At least 65% of the influences of short-term variations are detected already when the seasonal variations are considered.

Nyckelord: Short-term variations, Energy saving, Pulp mill, Pinch analysis, Process integrationDenna post skapades 2009-06-16. Senast ändrad 2009-07-09.
CPL Pubid: 95044

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur