CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quality Assurance of Engineering Education in Sweden

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Aija Sadurskis
Engineering Education Quality Assurance - A Global Perspective (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-06-15.
CPL Pubid: 95002

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur