CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lessons Learned from Developing and Operating a Large-Scale Project Course

Elisabeth Saalman (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Lena Peterson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-15. Senast ändrad 2012-10-11.
CPL Pubid: 95000

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur