CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Comparison of the CDIO and EUR-ACE Quality Assurance Systems

Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-15. Senast ändrad 2010-08-12.
CPL Pubid: 94998

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur