CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Performances of Antennas for a Proposed Microwave Tomography System Using the Time-Domain Approach

Shantanu Padhi ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; John Howard
IEEE International Symposium on Antennas & Propagation and USNC/URSI National Radio Science Meeting, Charleston, USA, June 1-5 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-15. Senast ändrad 2009-06-15.
CPL Pubid: 94989

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur