CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences of and Improvement of Writing Skills in a Lecture Based Course in Polymeric Materials

Maria Knutson Wedel (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Gert Persson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Proceedings of the 5th International CDIO Conference, Singapore (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-15. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 94987

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur