CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Äspö Task Force on groundwater flow and transport of solutes: bridging the gap between site characterization and performance assessment for radioactive waste disposal in fractured rocks

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Björn Gylling ; Jan-Olof Selroos
Hydrogeology journal (1431-2174). Vol. 17 (2009), 5, p. 1031-1033.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Äspö Task Force, Sweden, Groundwater flow, Solute transportDenna post skapades 2009-06-12. Senast ändrad 2009-10-22.
CPL Pubid: 94974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur