CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initiating supplier development through value stream analysis: The case of Skanska Sweden and its largest supplier

Mikael Frödell (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
CIB W65/55 Commissions: Transformation through Construction (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-06-12.
CPL Pubid: 94955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Contractor-Supplier Relations in a Large Contractor Organisation


Organisation of Purchasing and Buyer-Supplier Relationships in Large Construction Companies