CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An absoptive capacity model for green innovation and performance in the construction industry

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Mathias Gustafsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Liane Thuvander (Institutionen för arkitektur)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 27 (2009), 5, p. 451-464.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-06-12. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 94945

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur