CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EU renewable energy support policy: Faith or facts?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anna Bergek ; Dominique Finon ; Volkmar Lauber ; Catherine Mitchell ; David Toke ; Aviel Verbruggen
Energy Policy (0301-4215). Vol. 37 (2009), 6, p. 2143-2146.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: EU Policy, Tradable green certificates, EvidenceDenna post skapades 2009-06-11. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 94915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur