CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On residue currents and multivariable operator calculus

Håkan Samuelsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. ISBN: 91-628-6586-2.- 115 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-29.
CPL Pubid: 94864

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-09-23