CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Integral Representation with Weights on Complex Manifolds

Elin Götmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-628-7343-1.- 92 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: integral representation, Bochner-Martinelli formula, Grassmannians, complex projective, space, residue currents, effective null-stellensatzDenna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2013-07-30.
CPL Pubid: 94863

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2008-01-11