CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On boundary value problems for intracellular subdiffusion and signaling pathways, and for geometric flows

Tobias Gebäck (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik ; SuMo Biomaterials)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-883-2.- 171 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: boundary value problams, diffusion-reaction equations, signaling pathways, anomalous diffusion, pseudo-differential equations, flourescence correlation spectroscopy, immersed interface method, Boolean grids, mean curvature flowDenna post skapades 2009-06-10. Senast ändrad 2016-04-20.
CPL Pubid: 94862

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-02-02

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2564